Producenci

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.netstore24.pl jest:

NETSTORE Aleksandra Mączyńska
ul. Reja 6
64-610 Rogoźno
NIP: 7661413926

Regon: 302443637


Sklep internetowy Netstore, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, zamieszczonych na witrynie WWW.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

Zamówienia przez Internet można składać korzystając

z „Formularza Zamówieniowego” 24 godziny na dobę przez cały rok.


Poprawnie złożone zamówienie uwzględnia następujące dane:

informacje kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

wybrany sposób płatności

sposób oraz koszt dostawy.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawnie wypełniony formularz adresowy wraz z numerem telefonu i automatyczne przesłanie go do nas.


Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane zostają indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Odbywa się ona telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w odpowiednim czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane zawierają błędy. Wtedy obowiązek skontaktowania się z firmą Netstore leży po stronie naszego klienta. Brak kontaktu ze strony zamawiającego w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wiąże się z anulowaniem jego zamówienia.


Zawartość sklepu internetowego Netstore nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zarazem natychmiastowego zawarcia umowy.

Klient wypełniając formularz zamówieniowy, składa ofertę kupna danego towaru.

Potwierdzenie przyjęcia oferty kupna wysyła Pracownik sklepu w ciągu 24 godzin od złożenia oferty w dni robocze, okres ten stosownie wydłuża się w dni wolne i święta.

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercieSklepu Netstore, są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny podane na stronie w Euro mają jedynie charakter informacyjny i podawane są w/g średniego kursu NBP na dany dzień.


Sklep Netstore zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania towarów z oferty, prowadzenia i anulowania promocji oraz ofert specjalnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź dokonywania w nich zmian.


Zmiana cen nie dotyczy tylko zamówień przez nas potwierdzonych które przyjęliśmy do realizacji.


Firma Netstore zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana na stronie cena towaru będzie nieprawidłowa np. w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.


Zamówione powyżej 1000zł brutto produkty, zawierają koszty transportu towaru do odbiorcy końcowego. (Nie dotyczy to zamówień opłacanych przez serwis DotPay oraz PayPal). Koszt ten nie jest doliczany podczas składania zamówienia ale jest uwzględniony w dowodzie zakupu.


Wysyłany przez nas towar jest wyłącznie nowy i nieużywany (za wyjątkiem niektórych zaznaczonych w opisie towarów, na które Klient wyrazi zgodę)


Wszystkie produkty są uprzednio przez nas sprawdzane.


Towary prezentowane z zakładce "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień, które uwzględniają takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania ich zapasów.


Wszelkie zakupy dokonane w naszym sklepie są dokumentowane Fakturą VAT lub Paragonem zgodnie z polskim prawem.


Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia Faktury VAT bądź Paragonu. Dokonanie zmian jest możliwe za pośrednictwem:

telefonu: +48 500 160 184, (67) 2618 145

lub poczty elektronicznej: sklep@netstore24.pl


Przesłane wraz z zamówieniem dane osobowe Kupującego są wykorzystywane tylko w celu wystawiania odpowiednich dokumentów (Faktur VAT, listów przewozowych itp.).


Firma Netstore nie udostępnia takich danych osobom trzecim.


Faktura VAT i Paragon, są wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa Kupna - Sprzedaży ze skutkami prawnymi wynikającymi z Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory iroszczeniabędą rozstrzygane przez sąd właściwy.


Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Realizacja zamówienia następuje przeważnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.


Czas oczekiwania na niektóre produkty, niedostępne w naszym magazynie w chwili składania zamówienia, może się wydłużyć. Kupujący jednak zawsze będzie poinformowany o tym fakcie oraz o przybliżonym czasie realizacji jego zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.


W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r."o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni dni od dostarczenia zamówionego towaru.

Do możliwości zwrotu uprawnione są tylko osoby fizyczne w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu Netstore.


Firma Netstore nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


W przypadku odstąpienia, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane przez klienta konto bankowe. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru a w ciągu 7 dni roboczych zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Produkt należy odesłać wraz z dowolnym, prawnie dozwolonym dowodem zakupu.

Z godnie z Ustawą, "To, co strony świadczyły, ulega

zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu."

Możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. oraz towary sprowadzone na specjalne zamówienie Klienta.


W przypadku gdy kupującym nie jest konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

Gwarancja

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

-korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

-korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.


Dokładnych informacji na temat Kosztów i Sposobów Dostawy, Sposobów Płatności, Odbioru Przesyłek a także Gwarancji znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach na stronie głównej sklepu.

(tuż pod banerem)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

ZAKUPY NA RATY

 Raty przez Internet –  Platforma Ratalna – zakupy i sprzedaż na raty

 


Certyfikat SSL

NEGOCJUJ CENĘ

TYLKO U NAS

TAK DUŻE RABATY

SPRAWDŹ SAM!

Statystyki

Produktów:
8885
Kategorii:
1706
Nowości:
19
Promocje:
75
Sklep internetowy Shoper.pl