Czym woda destylowana różni się od wody po uzdatnianiu?

Woda uzdatniana metodą odwróconej osmozy czyli oczyszczana przez filtry RO jest aż tak dobra, iż dość często porównywana jest do wody destylowanej. Aczkolwiek jest to woda lepsza pod kątem smakowym i zawartości mikroelementów.

Smak wody destylowanej jest mdły, niesmaczny. Powodem jest fakt, że w momencie gotowania pozbywamy się rozpuszczonego w wodzie o2 oraz co2, jakiego nie brak w wodzie przepuszczonej przez filtry do wody. Wspomniane gazy mają istotny wpływ na smak wody. Przykładem tu może być fakt, że wody źródlane nasycone tlenem, należą do wód miękkich i zaliczane są do I klasy czystości. Dwutlenek węgla wykorzystywany jest do napełniania gazem wód mineralnych w celu polepszenia ich smaku.

Dodatkowo destylacja wody nie eliminuje wszystkich produktów chlorowania wody. Pewne związki aromatyczne na przykład ropopochodne związki chloru, które mają mniejszy punkt wrzenia od wody, migrują z parą do wody uzdatnionej. W ten sposób nie eliminujemy złych dla zdrowia ludzkiego związków. Dlatego śmiało można powiedzieć, że odwrócona osmoza daje wodę smaczniejszą oraz zdrowszą niż woda destylowana.